Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Conformitatea privatizării încăperilor nelocuibile, examinată de Curtea de Conturi

Conformitatea privatizării încăperilor nelocuibile, examinată de Curtea de Conturi

Decembrie 24, 2020 accesari 462

 

Prezentarea

Ședința video

Curtea de Conturi a Republicii Moldova a examinat, la data de 24 decembrie curent, Raportul auditului conformității privatizării încăperilor nelocuibile.

Misiunea de audit a avut drept scop general, evaluarea conformității sistemului privatizării încăperilor nelocuibile cu auditarea desfășurării procesului sistemic de privatizare, rezultat din darea în locațiune a încăperilor nelocuibile, prin prisma acțiunilor și rezultatelor aferente anilor 2015-2019.

Organul care promovează politica statului în domeniul administrării şi deetatizării proprietății publice este Ministerul Economiei și Infrastructurii, Agenția Proprietății Publice (APP) fiind autoritatea administrativă centrală din subordinea Guvernului, care implementează politica statului în domeniile de activitate ce îi sunt încredințate și organul abilitat cu funcția de administrare şi deetatizare a proprietății publice a statului.

Misiunea de audit a supus verificării autoritățile publice centrale și autoritățile administrației publice locale, în total fiind examinate 68 de entități și 207 de dosare privind privatizarea încăperilor nelocuibile cu valoarea de 84 milioane lei.

Verificarea a 90 de dosare acceptate de către Comisia formată de APP pentru privatizare a încăperilor nelocuibile denotă că, acestea au fost realizate în baza documentelor și informațiilor privind locațiunea acestor spații. De menționat că, încăperile au fost acordate direct solicitantului în lipsa principiului transparenței și fără publicarea bunurilor oferite pentru locațiune, cu nerespectarea principiilor de scoatere la licitație publică cu strigare. Ulterior, la procesul de privatizare a încăperilor nelocuibile au fost constatate următoarele neconformități:

  • Comisia a admis acceptarea privatizării unei încăperi amplasată în municipiul Chișinău, pentru care dosarul conține 2 acte de examinare de către locator, ce depășesc termenul de până la o lună de zile înainte de data depunerii cererii. Pentru acest imobil, lipsește și Actul de primire-predare ce urma a fi întocmit de către părți în rezultatul privatizării
  • S-au constatat lipsă informațiilor necesare în dosarele de privatizare, de exemplu, lipsa actelor din 2 dosare privind privatizarea obiectelor, precum: licența evaluatorului din actul de evaluare, copia certificatului de înregistrare a întreprinderii, copia buletinului administratorului,
  • Nu s-a ținut cont și de prețul de piață, condiții ce creează riscul aplicării de către evaluator a metodei ce defavorizează interesul statului la determinarea valorii obiectului și, respectiv, neobținerii veniturilor posibile la buget. În context se relevă că, în cazul a 57 de dosare valoarea încăperilor nelocuibile supuse procedurii de privatizare, la organele cadastrale fiind de 63,9 milioane lei, iar valoarea determinată de expertul independent a fost de 51,9 milioane lei. Discrepanța de 12 milioane lei a valorii încăperilor stabilite de evaluator, care este contractat de cumpărător și a valorii cadastrale la același tip de imobile, indică apărarea interesului cumpărătorului de către evaluator în detrimentul interesului statului
  • Stabilirea unui preț diferențiat de vânzare a unui metru pătrat pentru 34 imobile, în cazul privatizării încăperilor nelocuibile date în locațiune din unul și același bun imobil, ce determină indici de ratare a veniturilor în buget în sumă 49,9 milioane lei, exemplu fiind imobilul din mun. Chișinău, strada Ismail, diferența fiind de la 3 mii lei până la 13 mii lei pentru un metru pătrat
  • Nereglementarea strictă a perioadei de deținere în locațiune a încăperilor nelocuibile, precum şi termenului minim pentru solicitare a acordului de privatizare sunt, în viziunea auditului dezavantaje al principiilor de eficiență și transparență a acestui proces. Astfel, auditul a stabilit că 5 locatari au preluat în locațiune spații cu scopul de a obține dreptul de privatizare la prețuri simbolice, în vederea evitării licitațiilor publice. Ulterior, aceste imobile fost revândute de șapte ori, prima înstrăinare fiind la o lună după privatizare.

Analiza de către audit a prețurilor de privatizare a încăperilor nelocuibile și a celor minime de piață denotă o diferența semnificativă. Respectiv, pentru străzile centrale, precum: bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, străzile Veronica Micle, Bănulescu-Bodoni, Dosoftei, etc. valoarea de referință în anii 2015-2019 a constituit minim 1000 de euro. Pentru restul încăperilor nelocuibile privatizate din mun. Chișinău (bulevardul Dacia, străzile Alecu Russo, Decebal, Alba Iulia, bulevardul Mircea cel Bătrân, etc.) valoarea de referință a constituit minim 750 euro.

Nu s-a respectat principiul transparenței prin atragerea unui număr cât mai mare de participanți la privatizare și nu s-a asigurat echitate pentru toți doritorii de a procura, ca rezultat nu se obține un preț real conform pieței imobiliare pentru încăperile expuse, fiind afectat bugetul prin ratarea posibilă a veniturilor în sumă de cel puțin 256,9 milioane lei.

La nivelul autorităților publice locale au fost colectate probe atât de la consiliile municipale, raionale, cât și la primării. Cea mai mare pondere de 68 % au fost privatizările încăperilor nelocuibile din mun. Chișinău. În context, Primăria mun. Chișinău a supus privatizării bunuri imobile cu suprafața încăperilor de 4,5 mii metri pătrați, în baza a 93 de dosare, veniturile obținute au constituit 14,9 milioane lei.

Ulterior, la procesul de privatizare a încăperilor nelocuibile, au fost constatate următoarele neconformități:

  • acceptarea neconformă a privatizării în lipsa actului de examinare de către locator la imobilul situat pe strada M. Kogălniceanu;
  • privatizarea neconformă a unei încăperi nelocuibile mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, care este în stare avariată. Potrivit normelor legale, încăperile avariate nu sunt pasibile privatizării. Mai mult ca atât, această clădire reprezintă un monument de arhitectură, introdus în Registru monumentelor de istorie și cultură a municipiului Chișinău și nu poate fi privatizată;
  • depășirea termenului de întocmire a actelor de examinare a încăperilor date în locațiune la 38 de dosare de privatizare, ceia ce reprezintă 41% din totalul dosarelor examinate de către Comisia de privatizare;
  • neorganizarea licitațiilor publice privind darea în locațiune și ulterior privatizarea spațiilor nelocuibile de către autoritățile administrației publice locale determină riscul privatizării fondului de imobile interesat și ocazional la cele 90 de dosare din 93 dosare examinate și aprobate de către Comisie și nu asigură echitate pentru doritorii de a obține dreptul asupra bunurilor, ca rezultat nu se obține un preț maxim pentru încăperile expuse, fiind ratate posibile venituri în sumă de cel puțin 61 milioane lei.

Constatările auditului au evidențiat neconformități, precum și nerespectarea principiilor deetatizării proprietății publice prin asigurarea legalității, transparenței, atragerea unui număr mai mare de participanți la privatizare, acordarea de drepturi egale, asigurarea concurenței loiale între participanți, asigurarea intereselor statului, unităților administrativ teritoriale. Autoritățile publice centrale și autoritățile administrației publice locale au realizat procesul privatizării spațiilor nelocuibile cu nerespectarea cadrului normativ, ceia ce a determinat posibila ratare de venituri.

Ambiguitățile stabilite în cadrul sistemului de privatizare a încăperilor nelocuibile au determinat abordarea diferită de către autoritățile publice de toate nivelele și au condus la ratarea posibilelor venituri în sumă de cel puțin 317,9 mil. lei.