Acasă / Biroul de presă / Alte activităţi / Complexul monastic “Curchi”

Complexul monastic “Curchi”

Complexul monastic „Curchi" - monument cu valoare de unicat 

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.273 din 15 martie 2006, a fost instituit Consiliul de observatori al procesului de reconstrucţie şi restaurare a Complexului monastic "Curchi" cu participarea Curții de Conturi,  în scopul monitorizării continue şi gestionării transparente a mijloacelor financiare şi materiale, acumulate de la donatorii autohtoni şi străini, destinate finanţării şi susţinerii lucrărilor de reconstrucţie şi restaurare a Complexului nominalizat.

În prezent lucrările de restaurare şi reconstrucţie a Complexului monastic "Curchi" din I etapă se apropie de sfîrşit. Se definitivează lucrările de restaurare a bisericilor Naşterea Maicii Domnului, a Sf. Dumitru, a Tuturor Sfinţilor, a Casei arhiereşti, a Stăreţiei, a clădirilor bibliotecii şi a muzeului, precum şi a altor edificii. Se efectuează lucrări de amenajare a teritoriului şi a lacurilor din preajma mănăstirii. Se lucrează la traseul de drum Orhei şi unele ramificaţii din satele adiacente.

Pînă în prezent, la reconstrucţia Mănăstirii Curchi au fost valorificate mijloace financiare în valoare de circa 90,0 mil. lei, acumulate din donaţiile agenţilor economici şi ale cetăţenilor. O parte din aceste mijloace au fost adunate în cadrul Telemaratonului „Mănăstirea Curchi - din ruine spre înălţare", organizat la iniţiativa Preşedintelui Republicii Moldova în anul 2006.

La etapa actuală, au fost reconstruite si restaurate 14 edificii. S-au încheiat lucrările de gazificare, de alimentare cu apă si cele de canalizare, au fost date în exploatare staţiile de epurare a apei, instalaţiile de iluminare, sistemul autonom de încălzire etc.