Acasă / Colaborare / Colaborare internaţională

Colaborare internaţională

Activitatea internațională a Curții de Conturi se desfășoară într-un ritm susținut, vizibilitatea instituției supreme de audit a Republicii Moldova la nivel european fiind deja o realitate recunoscută. În conformitate cu articolul 10 din noua Lege a Curții de Conturi a Republicii Moldova, precum și cu prevederile Declarației de la Lima, activitatea pe plan internațional a Curții de Conturi este marcată de o dinamică semnificativă. Relaţiile internaţionale şi de cooperare cu organismele internaţionale de specialitate şi Instituţiile Supreme de Audit (ISA) din alte ţări pe plan multilateral şi bilateral deţin o pondere importantă în ansamblul de activităţi ale Curţii de Conturi.

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în calitate de Instituție Supremă de Audit, este membră a următoarelor organizații și asociații profesionale internaționale de profil:

  • Organizația Internațională a Instituțiilor Supreme de Audit (INTOSAI)
  • Organizația Europeană a Instituțiilor Supreme de Audit (EUROSAI)
  • Asociația Instituțiilor Supreme de Audit care au în comun utilizarea limbii franceze (AISCUFF)
  • Consiliul conducătorilor organelor supreme de control financiar din statele membre ale CSI
  • Consiliul de Guvernare EUROSAI, pentru perioada 2014 - 2020