Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Calitatea auditurilor Curții de Conturi, apreciată înalt de Banca Mondială

Calitatea auditurilor Curții de Conturi, apreciată înalt de Banca Mondială

Aprilie 30, 2021 accesari 543

 

Banca Mondială (BM) a publicat recent o evaluare a calității auditurilor realizate de instituțiile supreme de audit (ISA). Drept criterii de selectare au servit următoarele aspecte: ISA beneficiază de suportul BM și a realizat și publicat în ultimii ani cel puțin un raport de audit al proiectelor BM.

Inițial au fost selectate 55 de ISA din 6 regiuni ale lumii. Din acestea, în final, a fost selectat un eșantion din 18 instituții supreme de audit, printre care și Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), care a realizat, până la moment, 30 de misiuni de audit de diferite tipuri privind implementarea proiectelor finanțate de BM în domenii precum ocrotirea sănătății, asistența socială, educație. Menționăm că, CCRM a fost una din cele doar 3 instituții supreme de audit din Europa și Asia Centrală, inclusă în evaluarea efectuată de BM.

Scopul revizuirii a fost de a evalua calitatea auditurilor realizate de către ISA asupra proiectelor finanțate de Banca Mondială, prin obiectivul de conformitate a auditului cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit (ISSAI), pentru a confirma încrederea BM în constatările formulate de ISA în cadrul auditării operațiunilor finanțate de către BM.

Astfel, capacitățile instituționale și organizaționale ale instituțiilor supreme de audit au fost evaluate în următoarele domenii de evaluare: (1) independența ISA, (2) controlul calității, (3) planificarea, realizarea și raportarea auditurilor.

Revizuirea a stabilit că doar 4 ISA din 18, sau 22%, s-au conformat cerințelor ISSAI conexe independenței ISA. Menționăm că, la conformarea cu cerințele privind asigurarea independenței, majoritatea ISA s-au confruntat cu provocări operaționale din partea ramurii executive, și mai puțin – cu provocări constituționale. Pentru a-și îndeplini mandatul, ISA au indicat că pot să-și îndeplinească atribuțiile într-o manieră independentă și nu au întâmpinat imixiuni severe din partea ramurii executive. Cu toate acestea, independența operațională a modului de gestionare a finanțelor și personalului nu este garantată și, drept rezultat, independența operațională și financiară a ISA este restricționată.

La capitolul asigurării independenței, revizuirea a identificat lacune importante conexe bugetului Curții de Conturi a Republicii Moldova, care este aprobat de către Ministerul Finanțelor, fiind ulterior inclus în proiectul de lege a bugetului de stat și remis Guvernului și Parlamentului spre aprobare. O asemenea practică nu permite CCRM să-și elaboreze propriul buget și să-l remită direct Parlamentului pentru aprobare. Astfel, Curtea de Conturi nu dispune de flexibilitatea de a-și elabora și utiliza propriul buget în conformitate cu prioritățile sale. Prin urmare, există loc de îmbunătățiri practice a independenței financiare a CCRM, se concluzionează în evaluarea Băncii Mondiale.

Revizuirea a depistat că doar 9 ISA din 18, sau 50%, au corespuns cerințelor standardelor internaționale privind controlul calității. Printre acestea se regăsește și CCRM, evaluarea BM stabilind că politicile și procedurile sistemului de control a calității din cadrul Curții de Conturi sunt relevante, adecvate și corespund cerințelor ISSAI. Banca Mondială a constatat, de asemenea, că CCRM a documentat politicile și procedurile sistemului de control al calității, angajații au fost informați despre ele, iar ghidurile, manualele și regulamentele conexe sistemului au fost actualizate în permanență de către Curtea de Conturi.

Conform evaluării, 11 ISA din 18, sau 61%, printre care și CCRM, s-au conformat cerințelor ISSAI relaționate etapelor de planificare, realizare, raportare și monitorizare a auditului în practica de audit a acestora. Revizuirea a concluzionat că, nivelul de conformitate a cerințelor conexe etapei de planificare bazată pe riscuri, realizare a auditurilor din cadrul Curții de Conturi este relevant și corespunzător standardelor internaționale de audit, manualele de audit prevăd proceduri menite să obțină probe de audit suficiente și adecvate pentru a sta la baza constatărilor. Auditorii CCRM aplică o metodologie robustă și susținută de instrumente de documentare și șabloane. De asemenea, procedurile conexe raportării constatărilor, concluziilor și recomandărilor de audit emise de Curtea de Conturi corespund cerințelor ISSAI, se menționează în evaluare.

 

În concluzie, Banca Mondială menționează că,  metodologia de audit a Curții de Conturi a Republicii Moldova corespunde standardelor INTOSAI, subliniind că, corespunderea cu standardele internaționale de audit este o componentă importantă a calității auditului și este absolut necesară în menținerea credibilității ISA. Concomitent, evaluarea recomandă CCRM să stabilească un sistem de îmbunătățiri continue prin dezvoltarea și implementarea unui proces sistematic robust, pentru a asigura ca lecțiile învățate din audituri și practică să fie identificate, înțelese,  diseminate și încorporate în programele de studiu și dezvoltare, precum și în ghidurile și metodologia de audit.

Menționăm că, evaluarea efectuată de Banca Mondială reconfirmă la cel mai înalt nivel internațional calitatea și credibilitatea activității Curții de Conturi a Republicii Moldova. Rezultatele studiului prezentat de această instituție financiară internațională accentuează poziția de frunte in progresul înregistrat in asigurarea calității activității, deținută de CCRM.

NOTĂ: Eșantionul de ISA selectate de Banca Mondială pentru revizuire au reprezentat: 6 ISA – Africa, 4 – Asia de Est și Pacificul, 3 – Europa și Asia Centrală, 2 – Orientul Mijlociu și Africa de Nord, 2 – America Latină și Caraibe, 2 – Asia de Sud.
Vezi in:Română Engleza