Acasă / Publicaţii / Buletin informativ / Buletin informativ nr. 3(10)(Arhiva)
single

Buletin informativ nr. 3(10)(Arhiva)

Dezideratele pe care cetăţenii Republicii Moldova le aşteaptă de la Curtea de Conturi sînt transparenţa, implicarea şi responsabilitatea în procesul de formare, administrare şi întrebuinţare a resurselor financiare publice, precum şi de utilizare, în condiţii de eficienţă, economicitate şi eficacitate, a patrimoniului public.

Buletinul Informativ este ediţia Curţii de Conturi, prin intermediul căreia se încearcă conturarea transparenţei în procesul de informare asupra activităţii Curţii de Conturi, precum şi evaluarea procesului de reformare a organului suprem de control financiar extern într-o instituţie supremă de audit conform celor mai bune practici şi nu, în ultimul rînd, deschiderea Curţii de Conturi în relaţiile sale cu alţi factori.

Pe paginile revistei sînt plasate diverse puncte de vedere ce au drept urmare formarea unor imagini adecvate asupra celor ce se întîmplă în procesul de reformare a Curţii de Conturi, precum şi privind interacţiunea acesteia cu alte instituţii şi organizaţii.

Buletinul Informativ este prevăzut şi pentru includerea comentariilor despre Planul de Dezvoltare Strategică (PDS), plan elaborat cu suportul donatorilor străini.

Buletinul Informativ este o revistă de dezbateri teoretice şi practice privind principalele probleme ale activităţii Curţii de Conturi, controlul financiar şi practicile în domeniul gestiunii finanţelor publice. Buletinul Informativ este conceput astfel încît să abordeze problematica de mare interes a controlului/auditului - în general şi a celui al finanţelor publice - în special.

Revista abordează studii teoretice şi practice asupra conceptelor de bază utilizate, direcţiilor de perfecţionare a activităţii; sinteza noutăţilor legislative care reglementează acest domeniu; practica controlului financiar şi auditului; practica judiciară (studii de caz); reglementări şi informaţii curente externe, precum şi alte titluri ce ar facilita activitatea Curţii de Conturi conform experienţelor în domeniul vizat.

Buletinul include şi comentarii ale unor cadre didactice de specialitate, cercetătorilor şi studenţilor din domeniul economic, financiar şi juridic, precum şi ale factorilor de decizie din instituţiile de stat şi organismele economice.