Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Auditul situațiilor financiare ale Proiectului de modernizare a sectorului sănătății

Auditul situațiilor financiare ale Proiectului de modernizare a sectorului sănătății

Iunie 10, 2019 accesari 2511

 

Prezentarea

Curtea de Conturi a examinat, în cadrul ședinței din 10 iunie curent, Raportul auditului situațiilor financiare ale Proiectului de modernizare a sectorului sănătății încheiate la 31.12.2018.

Scopul misiunii de audit a fost exprimarea opiniei prin obținerea asigurării rezonabile cu privire la măsura în care informațiile financiare ale proiectului de asistență tehnică încheiate la 31 decembrie 2018, din toate punctele de vedere semnificative prezintă o imagine reală și fidelă, și nu conține în ansamblu denaturări semnificative.

Auditul a fost inițiat și efectuat la solicitarea Băncii Mondiale și Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale potrivit condițiilor prevăzute în Acordul de finanțare între Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare.

Potrivit termenilor de referință conveniți cu Banca Mondială în cadrul misiuni de audit au fost auditate situațiile financiare ale Proiectului și analizate procesele de realizare a indicatorilor pe sub-programe.

În scopul realizării politicii social-economice pentru modernizarea sectorului de sănătate, precum și implementării Strategiei de dezvoltare a sistemului de sănătate, la 11 iulie 2014 a fost semnat Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova”, pe un termen de 5 ani, care a fost ratificat legal.

Conform Acordului de finanțare, implementarea Programului ”Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” se realizează prin intermediul a 2 componente de bază: Proiect și Program.

Cheltuielile Proiectului de asistență tehnică sunt direcționate la consolidarea capacităților Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, spre atingerea indicatorilor specifici legați de debursare a Programului, care au menirea de reformare a domeniului sănătății din Republica Moldova.

Prevederile Acordului de finanțare stabilesc că, componenta de asistență tehnică a proiectului este realizată de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale printr-o unitate de implementare. Cheltuielile Proiectului se delimitează în: cheltuielile ce țin de implementarea activităților și acțiunilor proiectului, precum și cheltuielile aferente suportului instituțional. Astfel, pentru asigurarea funcționalității Proiectului de Asistență Tehnică au fost contractate servicii în valoare de 2,4 milioane lei, fiind achitate 1,7 milioane lei, la nivel de 71%, pe măsura acceptării rapoartelor consultanților.

Totodată, se denotă că, rezultat al încheierii a 16 contracte au fost acordate servicii de consultanță și achitate integral 8 contracte. Plata pentru serviciile achiziționate se realizează în dependență de rezultatele și indicatorii atinși de către contractanți. Astfel, se denotă că nivelul executării contractelor este de 83%. Celelalte 8 contracte de consultanță sunt în proces de realizare, pentru aceștia fiind extinși termenii.

Urmare a verificării contractelor, documentelor contabile și a altor informații aferente, auditul nu a identificat devieri semnificative de la cerințele stabilite, toate înregistrările în evidența contabilă fiind confirmate de documentele primare, inclusiv anexele la acestea, care confirmă prestarea serviciilor. Totodată, în cazul unui contract de consultanță au fost acceptate rapoarte lunare cu indicarea acțiunilor identice din lună în lună, care corespund în majoritate cu acțiunile contractate. Acestea au fost acceptate de conducerea Ministerului Sănătății Muncii și Protecției Sociale, în unele cazuri, în lipsa activităților documentate justificativ.

Analiza și evaluarea activităților aferente indicatorilor debursabili, precum și repartizarea mijloacelor financiare din contul Proiectului „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” relevă că, Compania Națională de Asigurări în Medicină a dispus de alocații financiare în sumă de 24 milioane lei, pentru atingerea indicatorului privind ”revizuirea și implementarea schemei de stimulare bazate pe performanță în asistența medicală primară”.

Auditul menționează că, în luna noiembrie 2018, prin amendamentul la Acordul de finanțare pentru operațiunea de modernizare a sectorului sănătății a fost prelungit termenul de realizare cu 21 luni, până în decembrie 2020. Astfel, au fost reexaminați și ajustați trei indicatorii de rezultat debursabili, care urmează a fi realizați cu achitarea mijloacelor financiare până la finele Programului, pe măsura atingerii acestora.

Misiunea de audit denotă că, cheltuielile suportate și raportate pentru anul 2018 din mijloacele financiare ale Proiectului de asistenţă tehnică, componentă al Programului „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova”, oferă sub toate aspectele semnificative, o imagine fidelă și veridică a situațiilor financiare.