Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Auditul situațiilor financiare ale programelor naționale în ocrotirea sănătății

Auditul situațiilor financiare ale programelor naționale în ocrotirea sănătății

Mai 03, 2018 accesari 3232

Prezentarea

Ședința video

Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței din 3 mai curent, Raportul auditului situațiilor financiare ale programelor naționale în ocrotirea sănătății la 31.12.2017.

Auditul a fost inițiat și efectuat la solicitarea Băncii Mondiale în conformitate cu condițiile prevăzute în Acordul de Finanțare între Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare.

Programul „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” este responsabil de realizarea obiectivelor strategice la nivel național în sistemul de sănătate, beneficiind de susținerea partenerilor externi de dezvoltare. Astfel, pentru realizarea politicii social-economice a statului, direcționată spre dezvoltarea sistemului de sănătate, precum și în scopul implementării Strategiei de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017, la 11 iulie 2014 a fost semnat Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, în vederea realizării Proiectului „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova”, în mărime de 20 milioane DST (Drepturi Speciale de Tragere) pe un termen de 5 ani.

Potrivit Acordului de finanțare implementarea Programului ”Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” se realizează prin intermediul a 2 componente de bază.

Astfel, componenta 1 (unu) destinată acestui program constă din 5 suprograme:

1.Politici și management în sectorul Sănătății;

2.Administrarea CNAM;

3.Serviciile de asistență medicală primară;

4.Asistență medicală în staționar;

5.Programe naționale speciale de sănătate.

Activitățile privind controlul tutunului.

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale este responsabil de realizarea suprogramelor 1 „Politici şi managementul în sectorul sănătății” și 5 „Programe Naționale Speciale de Sănătate – realizarea activităților indicate în Programul National privind Controlul Tutunului”.

Celelalte suprograme sunt realizate cu implicarea altor entități, cum ar fi: Compania Națională de Asigurări în Medicină.

Auditul situațiilor financiare la 31.12.2017 ale subprogramelor „Politici şi managementul în sectorul sănătății”, care constituie cheltuielile aparatului central al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, şi „Programe naționale speciale de sănătate privind activitățile de control al tutunului” a fost realizat de Curtea de Conturi în baza mandatului său şi în condițiile Acordului de finanțare.

Constatările auditului relevă caracterul permanent al denaturărilor aferente situațiilor financiare ale cheltuielilor subprogramului „Politici şi managementul în sectorul sănătății”, care au condiționat formularea opiniei cu rezerve. Astfel,

  • raportul financiar a fost denaturat cu suma de 350,8 mii lei, inclusiv din cauza nerespectării unor prevederi ale cadrului de reglementare în domeniul evidenței contabile și raportării financiare în sectorul bugetar;
  • sistemul de management financiar şi control al entităţii se află la etapa inițială de implementare, iar în activitatea auditului intern se constată rezerve.

La capitolul cheltuielile suportate pe parcursul anului 2017, din mijloacele financiare ale Proiectului de Asistență Tehnică (8376,5 mii lei, sau echivalentul a 438,1 mii dolari SUA), componentă a Programului „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova”, s-a constatat că acestea oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine fidelă şi veridică a situațiilor financiare.

Debursarea și repartizarea mijloacelor financiare din contul Proiectului „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” (23,6 mil.lei) relevă că la baza delimitării mijloacelor debursate nu au stat criterii/reglementări concrete în raport cu responsabilitățile și acțiunile realizate de părțile implicate. Planificarea activităților pentru realizarea indicatorilor de debursare (24052,6 mii lei, sau echivalentul a 841,0 mii DST) a fost orientată prioritar la revizuirea și punerea în aplicare a modalității de stimulare a asistenței medicale primare bazate pe performanță, precum și la reforma unor spitale publice care urmau a fi îndeplinite, respectiv, de către Compania Națională de Asigurări în Medicină și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Efectiv, pe parcursul anului 2017 a fost realizat indicatorul legat de debursare, aferent utilizării prețurilor DRG (Grupuri Omogene de Diagnostic), la contractarea serviciilor medicale spitalicești de către Compania Națională de Asigurări în Medicină (970,5 mii DST, sau echivalentul a 23609,1 mii lei), fiind debursate mijloace financiare pentru acest indicator.

Potrivit informațiilor prezentate, în anul 2017 Compania Națională de Asigurări în Medicină a beneficiat de mijloace financiare în sumă de 4626,1 mii lei, iar Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale i-au fost transferate de la bugetul de stat 18 983,0 mii lei, în timp ce indicatorul a fost realizat în totalitate de către Compania Națională de Asigurări în Medicină.

Prin urmare, lipsa reglementărilor privind delimitarea responsabilităților de realizare a activităților de către fostul Minister al Sănătății şi Compania Națională de Asigurări în Medicină, dar și lipsa interacțiunii datelor raportate ale indicatorilor de rezultat determină riscul de nerealizare a obiectivelor stabilite în Acordul de finanțare, precum și nevalorificarea resurselor financiare creditare.

Entitatea supusă auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor, în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Hotărârea Curții de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 10 lit. a) și art. 34 alin.(2) din Legea Curții de Conturi nr. 260 din 07.12.2017.