Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Auditul situațiilor financiare ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

Auditul situațiilor financiare ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

Mai 22, 2019 accesari 1743

 

Prezentarea

Curtea de Conturi a examinat, în cadrul ședinței din 22 mai curent, Raportul auditului situațiilor financiare ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) încheiate la 31 decembrie 2018.

Misiunea de audit a avut drept scop de a verifica sub toate aspectele semnificative, dacă situațiile financiare ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare încheiate la 31 decembrie 2018 prezintă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil și în ansamblul lor nu conțin denaturări semnificative datorate fraudei sau erorilor, precum și emiterea unei opinii.

Patrimoniul gestionat de CNPF, în aspectul existenței și componenței materiale, a constituit 40,6 mil. lei, la finele anului 2018. Veniturile, au constituit 52,2 mil. lei, iar cheltuielile - 37,2 mil. lei.

Auditul relevă că, situațiile financiare ale CNPF prezintă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă și fidelă, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil.

Aspectele și deficiențele, care ar fi denaturat semnificativ situațiile financiare, precum și ar fi influențat opinia, identificate și comunicate managementului CNPF, au fost remediate pe parcursul misiunii de audit.

Astfel, pe parcursul misiunii de audit:

 • au fost recalculate și corectate cheltuielile cu amortizarea și deprecierea activelor imobilizate, precum și valoarea de bilanț a mijloacelor fixe cu 1761,2 mii lei;
 • a fost recunoscută, înregistrată și raportată în situațiile financiare cota parte în capitalul social al Instituției Publice „Ediția periodică Capital Market” în sumă de 310,0 mii lei;
 • au fost corectate și raportate corespunzător cheltuielile aferente imobilizărilor corporale în curs de execuție cu 347,2 mii lei;
 • au fost corectate și raportate corespunzător unele creanțe ale părților afiliate în sumă de 34,3 mii lei.

Urmare procedurilor de audit s-a constatat că, principalele componente ale sistemului de control intern sunt implementate în cadrul entității, cu excepția funcției de audit intern, care a fost vacantă în anul 2018. Astfel, au lipsit activitățile de control ex-post (de detectare a erorilor și neconformităților) cu impact asupra situațiilor financiare.

Totodată, s-a constatat că, unele investiții în sistemele informaționale nu și-au atins obiectivele sau rezultatele așteptate. În context, se menționează că, sistemul informațional creat în anul 2011 pentru raportarea de către participanții pieței financiare nebancare nu a fost utilizat în activitatea operațională, iar din această cauză, la sfârșitul anului 2018 s-a decis casarea acestuia. Cheltuielile în sumă de 6824,2 mii lei, pentru dezvoltarea acestui sistem, nu au produs efectele planificate.

În cadrul misiunii de audit, Curtea de Conturi a verificat situația privind implementarea recomandărilor formulate anterior, constatând că, acestea au fost realizate integral.

Astfel:

 • au fost efectuate amendamente la sistemul de remunerare a muncii;
 • au fost descrise unele procese operaționale aferente managementului financiar;
 • a fost revizuit Registrul riscurilor;
 • a fost elaborată o metodologie de formare a taxelor si plaților aferente altor surse legale;
 • a fost revizuită Politica de contabilitate pentru anul 2018;
 • a fost corectat și dezvăluit corespunzător, capitalul social și suplimentar în suma de 24848,6 mii lei;
 • a fost corectată valoarea amortizării imobilizărilor necorporale;
 • a fost modificată metoda reflectării în evidența contabilă a veniturilor aferente dobânzilor din plasarea valorilor mobiliare de stat;
 • au fost constituite provizioane aferente concediilor de odihnă nefolosite și creanțelor compromise.