Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Auditul de performanță privind administrarea impozitelor și taxelor

Auditul de performanță privind administrarea impozitelor și taxelor

Mai 14, 2018 accesari 3920

Ședința video

Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței din 14 mai curent, Raportul de audit al performanței ”Funcționalitatea și rezultativitatea operațională aferentă administrării impozitelor și taxelor”.

Auditul și-a propus să evalueze managementul și performanțele administrării impozitelor și taxelor, să identifice riscurile, problemele și vulnerabilitățile care pot avea impact asupra realizării performanțelor sistemului de administrare, precum și să elaboreze recomandări pentru îmbunătățirea managementului și a rezultatelor administrării unor impozite și taxe.

Principala sarcină a administrării fiscale și vamale o constituie colectarea deplină și în termen a impozitelor și taxelor la Bugetul public național (BPN) în scopul asigurării finanțării cheltuielilor statului în diverse domenii (educație, sănătate, asistență socială, economie, infrastructură, mediu etc.).

Activitățile de audit au fost desfășurate la principalii administratori de impozite și taxe: Serviciul Fiscal de Stat (SFS), Serviciul Vamal (SV), serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor și alte organe abilitate, conform legislației. Organele cu atribuții de administrare fiscală, în procesul exercitării atribuțiilor respective, conlucrează între ele şi colaborează cu alte autorități publice.

Activitățile desfășurate de auditul public extern, orientate spre evaluarea managementului precum și a rezultatelor activității de administrare a impozitelor și taxelor, relevă că, funcționalitatea și rezultativitatea operațională aferentă administrării impozitelor și taxelor a fost influențată de nivelul de organizare și implementare a sistemului de control intern al organelor cu atribuții de administrare fiscală și vamală, care a determinat eficiența măsurilor administrative orientate spre realizarea rezultatelor în raport cu resursele bugetare alocate.

În anul 2017 veniturile administrate de organele fiscale și vamale în totalul veniturilor BPN au constituit 50,3 mld. lei (fără restituirea TVA), fiind în creștere cu 7,7 mld. lei față de perioada anului 2016 și cu 11,7 mld. lei față de perioada anului 2015, ceea ce denotă o tendință pozitivă de majorare a veniturilor bugetare. În ansamblu, ponderea veniturilor administrate de organele fiscale și vamale în totalul veniturilor BPN este în creștere de la 88,3 % în anul 2015, până la 94,2 % în anul 2017.

Totodată, se constată o pondere ascendentă a veniturilor administrate de SFS și SV în totalul veniturilor la Bugetul de Stat, care în anul 2017 a înregistrat 94,7%, fiind în creștere cu 9,3% față de anul 2015. De asemenea, în raport cu Produsul Intern Brut, se atestă o dinamică pozitivă a veniturilor colectate de organele fiscale și vamale, de la 31,5% în anul 2015 până la 33,4% în anul 2017.

Nivelul de realizare a sarcinii de colectare a veniturilor BPN în perioada 2017, relevă că, per ansamblu SFS și SV au îndeplinit obiectivele stabilite, fiind înregistrat un nivel de realizare a sarcinii de colectare a veniturilor în proporție de 102 % și respectiv de 101,6 %.

Restanțele contribuabililor la BPN administrate de către SFS sunt în creștere de la 1844,6 mil.lei în anul 2015 până la 2182 mil. lei în anul 2017, iar restanțele plătitorilor vamali administrate de către SV sunt în creștere de la 307,2 mil. lei în anul 2015 până la 385,8 mil.lei în anul 2017.

Astfel, cu toate că, sarcina de venituri la BPN, per ansamblu, a fost realizată integral de către organele fiscale și vamale, stabilindu-se concomitent și unele tendințe pozitive de majorare a veniturilor bugetare, auditul relevă unele problematici și vulnerabilități aferente proceselor de (1) organizare și implementare a sistemului de control intern; (2) fundamentare și realizare a unor indicatori de performanță în administrarea impozitelor și taxelor; (3) estimare a veniturilor bugetare; (4) realizare a sarcinii de venituri în aspectul unor impozite și taxe; (5) administrare a restanțelor, acestea fiind în creștere continuă; (6) aplicare a măsurilor de executare silită în vederea stingerii obligațiilor fiscale și vamale; (7) monitorizare a procesului de conformare voluntară; (8) încasare a sumelor calculate suplimentar la buget; (9) executare a cerințelor și implementare a recomandărilor precedente ale Curții de Conturi.

În susținerea celor consemnate, Curtea de Conturi, în baza constatărilor auditului, rezumă că managementul instituțional al organelor fiscale și vamale a asigurat în mare parte realizarea obiectivelor și atingerea unor performanțe în administrarea impozitelor și taxelor în condiții de eficiență, eficacitate și economicitate. Totodată, organizarea și implementarea insuficientă a sistemului de control intern a determinat vulnerabilități și situații problematice în sistemul de administrare fiscală și vamală, influențând direct atingerea unor rezultate planificate, contribuind la extinderea posibilităților de eschivare de la plata impozitelor și taxelor și formarea restanțelor la BPN. Aceste situații reduc semnificativ gradul de performanță al administrării fiscale și vamale, având impact direct asupra capacității de funcționare și dezvoltare a statului în scopul acoperirii necesităților social-economice.

Cele menționate de audit determină necesitatea adoptării unor măsuri orientate spre sporirea eficienței și eficacități sistemului de control intern din cadrul SFS și SV în activitatea de administrare a impozitelor și taxelor în scopul realizării obiectivelor și performanțelor stabilite, prin îmbunătățirea politicilor, procedurilor și instrumentelor de administrare fiscală și vamală, remedierea unor deficiențe și situații problematice, în scopul consolidării acestui sistem.

Entitățile supuse auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor, în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Hotărârea Curții de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 10 lit. a) și art. 34 alin.(2) din Legea Curții de Conturi nr. 260 din 07.12.2017.