Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Atelier multilateral de partajare a cunoștințelor privind auditul financiar

Atelier multilateral de partajare a cunoștințelor privind auditul financiar

Octombire 05, 2017 accesari 2256

În perioada 3-6 octombrie Curtea de Conturi a Republicii Moldova găzduiește delegațiile Oficiului Național de Audit al Suediei (ONAS), Oficiului de Stat de Audit al Letoniei (OSA Letonia) și Oficiului de Stat de Audit al Georgiei (OSA Georgia).

Scopul vizitei este promovarea dezvoltării în continuare a capacității profesionale a partenerilor implicați de a efectua audituri financiare în conformitate cu principiile și standardele internaționale ISSAI. Cooperarea privind dezvoltarea instituțională dintre Curtea de Conturi a Republicii Moldova și ONAS durează de circa 10 ani. Experții suedezi au demonstrat întotdeauna capacități excelente de diseminare a cunoștințelor și a bunelor practici, pentru a îmbunătăți capacitățile profesionale ale auditorilor CCRM.

Conform agendei, în prima zi de lucru, Președintele CCRM a salutat echipele de experți și le-a mulțumit pentru activitate, implicare și împărtășirea experienței și bunelor practici cu auditorii CCRM.

Reprezentantul echipei de experți ONAS, Anita Nilsson, auditor financiar superior, lider de echipă, care totodată este și moderatorul atelierului de lucru, în contextul acestei întâlniri a pus în discuție contribuția fostelor ateliere multilaterale de partajare a practicilor privind auditul financiar, așteptările de la acest atelier.

În acest context, dna Trofim, șef Direcție generală auditul finanțelor publice, a vorbit despre contribuția fostelor ateliere multilaterale, care au avut loc la Riga în noiembrie 2015, la Tbilisi în iunie 2016 și la Stockholm în noiembrie 2016, pentru dezvoltarea ulterioară a activităților cotidiene și strategice ale CCRM în domeniul auditului financiar.

Participanții misiunii multilaterale au fost implicați în discuții, lucru în grupuri, prezentări, runde de întrebări-răspunsuri.

Pe parcursul acestor zile de lucru participanții au avut mai multe prezentări precum, Îmbunătățirea raportului de audit: utilizarea tabelelor, schemelor, pictogramelor etc, Aplicarea ISSAI 1250 ”Luarea în considerare a legilor și reglementărilor într-un audit al situațiilor financiare”, Bunele practici privind testarea controalelor IT generale și ale aplicațiilor într-un audit financiar – schimb de experiență, Aplicarea ISSAI 1570 ”Principiul continuității” etc.

Menționăm că, este al patrulea atelier multilateral de partajare a cunoștințelor privind auditul financiar, din cadrul Proiectului ”Cooperarea pentru dezvoltare instituțională între Curtea de Conturi a Republicii Moldova și Oficiul Național de Audit al Suediei”.