Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / 76 de angajați ai Curții de Conturi vor primi certificate de auditor public certificat

76 de angajați ai Curții de Conturi vor primi certificate de auditor public certificat

Iulie 23, 2019 accesari 1073

 

Proba de evaluare, organizată la data de 22 iulie curent în incinta Curții de Conturi a Republicii, a fost susținută cu succes de către 76 de auditori publici ai instituției. Testarea cunoștințelor a finalizat procesul de instruire și certificare a auditorilor CCRM, organizat în perioada iunie-iulie curent.

Implementarea unui sistem de certificare a auditorilor publici este o inițiativă inovatoare, sisteme similare se regăsesc doar la unele instituții supreme de audit din lume.

Scopul certificării auditorilor publici a fost de a fortifica și evalua competențele profesionale, în vederea asigurării realizării misiunilor de audit public extern în conformitate cu standardele profesionale, cerințele legale şi de reglementare aplicabile. Procesul de certificare a inclus două etape: formarea profesională și evaluarea și atestarea competențelor. Formarea profesională în cadrul Curții de Conturi a fost organizată organiza prin programe de instruire, organizate în module de bază, axate pe calificare profesională în domeniul auditului public: tehnologii informaționale, cadrul legal aferent activității de audit public extern, contabilitate și raportare financiară, audit public extern. 

Menționăm că, la 7 decembrie 2017, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr.260 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova. În contextul noii Legi, în termen de 24 de luni de la data intrării în vigoare a acesteia, Curtea de Conturi avea obligativitatea de a supune certificării personalul cu atribuții de audit public. Instituția supremă de audit a Republicii Moldova urmează să-și creeze o schemă de certificare unică în felul său în context național, care se va baza pe Standardele internaționale ale instituțiilor supreme de audit (ISSAI) aplicate, precum și bunele practici internaționale.

Curtea de Conturi își propune să implementeze noua schemă de certificare a personalului cu atribuții de audit public în doi ani, cu oportunitatea extinderii acesteia și includerii ulterioare a etapelor de certificare pe tipuri de audit (audit financiar, al conformității și audit al performanței), astfel va fi edificat treptat un sistem complet de asigurare a calificării profesionale a angajaților cu atribuții de audit.

Certificarea personalului cu atribuții de audit public reprezintă o schimbare majoră în cadrul sistemului de asigurare a controlului calității corespunzător mandatului unei instituții supreme de audit în vederea sporirii calificării profesionale a angajaților cu atribuții de audit din cadrul Curții de Conturi.